Rullen är kastad, måttet är rågat, nu måste någonting göras.

Året är 2014 och fortfarande så finns det ingen som ställer krav på Ergonomin när det gäller toaletter.Som framgår av bilden så är det dels näst intill omöjligt att komma åt pappret när man mot förmodan skall nyttja faciliteten stående, skulle man sen sitta ner så är benen ivägen för att nå en liten del av den pappersbit som man behöver.

Jag uppmanar till Toalettrevolution och användarvänlighet vid nyttjandet av denna instutition, sätt alla ergonomi-muppar på uppgiften att designa toaletter som är användarvänliga och praktiska.